Leufsta Bruksarkiv

Uppdaterad: 2019-06-14

 
 
HEM ARKIV OCH SAMLINGAR DIGITALT FORSKNING OM OSS KONTAKT FRÅGOR OCH SVAR LÄNKAR
 
 

 

Välkommen till Leufsta Bruksarkiv!

Leufsta Bruksarkiv är ett lokalhistoriskt arkiv som ligger i Lövstabruk, norra Uppland. Här förvaras bruksarkiv från de flesta av de norduppländska järnbruken, såsom Leufsta bruk, Österby bruk och Gimo bruk. Här förvaras även företagsarkiv med koppling till bruksföretagen samt föreningsarkiv, byarkiv och personarkiv med koppling till Lövstabruk. Det sammanlagda beståndet innehåller ca 500 hyllmeter arkivmaterial från ett femtiotal arkivbildare. Vår huvuduppgift är att vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterialet i syfte att främja lokalhistorisk forskning. De flesta av arkiven är sökbara via denna sida, samt via NAD, Nationella Arkivdatabasen.

Leufsta Bruksarkiv ligger i en byggnad som tidigare varit bostad åt bruksförvaltaren. I dag ägs fastigheten av Statens Fastighetsverk. Byggnaden har fungerat som arkiv sedan 1974. Sedan 2006 drivs arkivet av Lövsta Bygderåd i samarbete med Stiftelsen Leufsta.

Ordinarie öppettider: Helgfria ONSDAGAR KL 10-15 är LEUFSTA BRUKSARKIV, HEMBYGDS- och FÖRENINGSARKIV öppet för forskning och besök. Andra tider efter överenskommelse.

Under sommaren (22 juni - 11 augusti) har vi dessutom ha öppet mån-, tis- och torsdag kl 10-14 Onsdag se ovan)

Då är du också välommen att besöka våra sommar-utställningar:

 

MaryAnn Olarsbo lämnade oss i slutet av 2016, med sin varma och positiva personlighet och sina mycket stora kunskaper om Lövstabruks och bygdens historia. Vi minns henne med glädje och tacksamhet.

Lövsta Bygderåd har en egen sida leufstabygden.se. Där kan du läsa om föreningens verksamhet, styrelsens sammansättning, vad som händer m.m.
Tisdagsträffar i Smedsbostaden är det hela året om kl. 10-13.

Bokförsäljning:

- Johan Niclas Cahman och orgeln i Leufstabruk - Författare: Axel Unnerbäck, Karl Johan Eklund m fl.

Boken ges ut av Föreningen Leufsta & Cahmanorgelns Vänner, www.leufstacahman.com. Den är på 288 sidor och kan beställas från Leufsta Bruksarkiv: telefon 0294- 310 34 eller via e-post: info@leufstabruksarkiv.se

 

 

 
 

Vallonerna och Lövsta Bruk

Skärmarna i salen beskriver i tur och ordning:

 • • Varför kom valloner till Sverige?
  • Hur valdes de ut och hur kom de hit?
  • Hur tillverkas vallonjärn?
  • Var i Sverige hamnade vallonerna?
  • Ett vallonbruk – Lövsta bruk
  • Dagligt liv i Lövsta bruk förr
  • Förändringens tider för vallonbruken
  • Fristående skärm: Brott och straff
  • Fristående monter: Räkenskaper, bruksböcker m m

Utställningen är gjord i samarbete mellan Leufsta bruksarkiv och

Rysshärjningarna 1719

Lövstabruk på järnets tid
Upplandsmuseets permanenta utställning.

En kräftsåppa för en siuk människia