Arkiv: Leufstaarkivet  
     
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
     
  Del A: Räkenskaper  
     
  1-267 Flera bruk och gårdar Diverse räkenskapsböcker 1638-1775  
  268-351      " Sluträkningar med flera handlingar 1730-1775  
  352-484 Leufsta bruk Diverse räkenskapsböcker 1776-1815  
  485-692      " Avräkningsböcker 1811-1910  
  693-913      " Kapitalböcker 1811-1907  
  914-975 Åkerby bruk Avräknings- och kapitalböcker 1776-1814  
  976-991 Hillebola bruk Avräkningsböcker 1777-1810  
  992-1081 Tobo bruk Kapitalböcker 1777-1870  
  1082-1172 Karlholms bruk Avräknings- och kapitalböcker 1776-1870  
  1173-1178 Västlands bruk Avräknings- och kapitalböcker 1781-1857  
  1179-1203 Holmsånger gård Kapitalböcker 1785-1811  
  1204-1209 Löten gård Kapitalböcker 1827-1832  
  1210-1216 Flera bruk och gårdar Diverse räkenskapsböcker1810-1879  
         
  Del B: Handlingar ordnade efter ort eller ämne  
         
  1-24 Handlingar ordnade efter bruk eller socken  
  25-69 Handlingar ordnade efter ämne  
         
  Del C: Övriga handlingar  
         
  1-44 Berättelser över gruvbrytningen i Dannemora 1869-1908 med bilagor  
  45-193 Fastebrev (lagfarter) 1597-1899 med bilagor