Tobo bruk

 

 

 

 

 

Om bruket

 

1643 inköpte Louis De Geer hemmanet Toboda av kronan. Sonen Emanuel anlade en masugn här 1676. 1693 byggde Charles De Geer en ca 25 kilometer lång transportväg genom skogen från Tobo till Leufsta bruk. Till Tobo bruk hörde även stora jordbruksarealer. Fram till och med 1700-talets slut hette bruket Toboborg.

 

Tobo masugn tillhörde släkten de Geer till 1917, då den, tillsammans med de Geers övriga bruk, såldes till Gimo-Österby bruks AB. Driften upphörde 1925.

 

Litteratur:

Isaksson, Olov - Vallonbruk i Uppland - människor och miljöer, Stockholm 1995.

Tobo bruk genom tiderna, Tierp 1997.

 

Om arkivet

 

När Gimo-Österby bruks AB köpte Leufsta bruk 1917 gjordes en uppdelning av de Geers arkivmaterial. Äldre räkenskaper och vissa ämnesordnade handlingar blev kvar i de Geers ägo (dessa utgör nu det s.k. Leufstaarkivet, som i sin tur är uppdelad i två delar), medan yngre räkenskaper med flera handlingar följde med till den nye ägaren.

 

I detta arkiv finns dels det material från bruksdriften i Tobo som följde med till Gimo-Österby bruks AB i köpet 1917, dels handlingar från bruksdriften i Tobo som uppstått under den nye ägaren. De typer av handlingar som följde med till Gimo-Österby bruks AB i köpet 1917 som innehåller information från flera bruksorter och gårdar som tidigare varit i släkten de Geers ägo (däribland Tobo), har förts till en för Leufsta bruk separat förteckning. De räkenskaper, längder etc. som Gimo-Österby bruks AB förde gemensamt för flera bruksorter (däribland Tobo), finns förtecknade i Gimo-Österby bruk AB:s eget arkiv. Så även de kartor och ritningar som följde med till Gimo-Österby bruks AB vid köpet 1917.

 

Arkivet ordnades, förtecknades och etiketterades på 1950-talet.  Materialet var då i Korsnäs AB:s ägo efter att Gimo-Österby bruks AB gått i konkurs 1936. Korsnäs AB förvarade arkivet i lokaler i Gimo fram till 1990, då det överfördes till bolagets centralarkiv i Lövstabruk. I samband med inventering 2008 uppdaterades förteckningen. Förteckningens struktur är i huvudsak densamma som den äldre, men vissa förändringar ansågs nödvändiga.