LEUFSTA BRUKSARKIV

OM OSS

Uppdaterad: 2018-05-17

lb-logga  
 
HEM ARKIV OCH SAMLINGAR DIGITALT FORSKNING OM OSS KONTAKT FRÅGOR OCH SVAR LÄNKAR
 
 

Om oss

Leufsta Bruksarkiv är ett av Sveriges största privata arkiv. Arkivet drivs av Lövsta Bygderåd, hembygdsföreningen i Lövstabruk. Bygderådets uppgift är att värna bygdens kultur- och naturhistoriska miljö och föra kulturarvet vidare till kommande generationer. Med Leufsta Bruksarkiv vill Bygderådet främja lokalhistorisk forskning, dels genom att göra arkiven tillgängliga i en miljö med anknytning till materialet, dels genom att hjälpa forskare med de kunskaper som finns inom föreningen. På sikt hoppas vi att verksamheten kan bidra till arbetstillfällen och därmed stärka Lövstabruk som kulturort.

Lövsta Bygderåd samarbetar med bland andra Stiftelsen Leufsta. Verksamheten finansieras huvudsakligen av externa bidrag och forskningsavgifter. Nedan finns kortfattad information om de arkiv och samlingar som förvaras hos oss.

 

Om arkiven och samlingarna

Då det stora uppländska bruks- och skogsföretaget Gimo-Österby bruks AB gick i konkurs 1936 övertogs bolagets arkivmaterial av Korsnäs AB. Materialet bestod av bruksarkiv från Leufsta bruk (yngre material), Österby bruk, Tobo bruk, Gimo bruk, Rånäs bruk och Wällnora bruk, samt ett fåtal företagsarkiv med koppling till bruksföretagen. 1990 flyttades materialet till Korsnäs centralarkiv som då låg i Lövstabruk. När Korsnäs 2006 flyttade sitt centralarkiv till Gävle överläts det brukshistoriska materialet till Lövsta Bygderåd. Överlåtandet blev starten för Leufsta Bruksarkiv.

Leufsta Bruksarkiv förvarar även det s k Leufstaarkivet.

Leufstaarkivet utgörs av bruksarkiv från bruk som varit i släkten de Geers ägo, nämligen Leufsta bruk (äldre material), Carlholms bruk, Tobo, Åkerby bruk, Strömsbergs bruk, Västlands bruk och Ullfors bruk.

 

Leufstaarkivet har alltid förvarats i Lövstabruk - i de nuvarande lokalerna sedan 1989. Leufstaarkivet är uppdelat i två delar. Den andra delen förvaras på Riksarkivet i Stockholm.

Vid sidan av det brukshistoriska materialet tillgängliggör Leufsta Bruksarkiv även ett 40-tal förenings- och företagsarkiv från Lövstabruk eller dess närområde. I lokalerna förvaras även Lövsta Bygderåds fotosamling, vilken omfattar ca 3700 fotografier.